enth

การแข่งขันชิงแชมป์

การแข่งขันชิงแชมป์ของนักแข่ง TA2 Asia

การแข่งขันชิงแชมป์ของนักแข่ง TA2 Asia จะเป็นการแข่งขันที่ไม่เหมือนใคร ซีรีย์การแข่งขันนี้จะเป็นการจัดนักแข่งให้มาเจอกับนักแข่งโดยใช้รถที่มีคุณสมบัติเท่ากันทุกประการและซีรี่ย์นี้เปิดโอกาสให้ฉพาะนักแข่งมือสมัครเล่นเท่านั้น โดยใช้แค่ทักษะในการขับรถของนักแข่ง ไม่ใช่ขนาดของทีมงานหรือสมุดเช็ค จงแสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมาและมาร่วมการแข่งขัน TA2 Asia Drivers’ Champion นี้ด้วยกัน

การแข่งขันรอบอุ่นเครื่องจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2017 โดยจะมีการจัดการแข่งขันอย่างน้อย 2 ใน 3 รอบต่อสัปดาห์ การแข่งขันรอบอุ่นเครื่องนี้จะทำให้นักแข่งคุ้นเคยกับรถและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวนักแข่งเพื่อการแข่งขันในปี 2018 การแข่งขันชิงแชมป์ครั้งแรกของ TA2 Asia Drivers’ Championship นั้น จะไปตามเส้นทางของจีนมาเลเซียและไทยในปี 2018 (*ข้อมูลรอการยืนยัน) เพื่อค้นหาแชมป์คนแรกของเรา รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างงาน International Showdown ประจำปีครั้งแรกกับซีรี่ส์ TA2 Racing Australia ซีรีส์และการแข่งขันชิงแชมป์นี้ถูกจัดเพื่อขยายการแข่งขันให้เพิ่มขึ้นเป็นปีต่อปีไปทั่วเอเชีย

การแข่งขันชิงแชมป์นี้เปิดโอกาสให้เฉพาะนักแข่งมือสมัครเล่นเท่านั้น